040 5505 992

Liiketoiminnan analyysit

Liiketoiminnan perusteellinen analyysi on pohjana kaikelle kehittämistoiminnalle. Perusteellisessa analyysissä käydään läpi yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen tavoitetila ja kehittämisen aikataulutus sekä SWOT-analyysi vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista sekä uhkista. Selkeytetään liikeidea ja palvelut, puhutaan asiakkaista, pelikentistä, resursseista jne. Analyysin perusteella priorisoidaan kehittämistarpeet ja mietitään yhdessä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakaspalautetta tehdyistä analyyseistä asteikolla 1-5

  • kyky ymmärtää yrityksen tarpeet 4-5
  • aito kiinnostus yrityksen kehittämiseen 5
  • asiantuntemus ja yhteistyön sujuvuus 5
  • tavoitteiden saavuttaminen 4
  • luotettavuus 5
  • analyysi selkeytti johdon ajatuksia 5
  • toteuttamiskelpoisia ehdotuksia 5
  • uusia verkostoja 3
  • analyysi oli yrityksen kannalta hyödyllinen 5

 

Asiakaspalautetta: ”Ulkopuolinen näkemys ja uudet ideat ovat aina tarpeen. Oli hienoa saada konkreettisia asioita pöytään.”

Asiakaspalautetta: ”Tuotettiin konkretiaa. Konsultin ehdottamista uusista kontakteista oli hyötyä.”

Asiakaspalautetta: ”Tuloksia voi soveltaa käytäntöön.”