040 5505 992

Yhteenveto Yritysneuvojan Erikoisammattitutkinnosta

11.10.2017

Erikoisammattitutkinnon yrityskummeille räätälöi DE Kirsti Toikka yhteistyössä KTM Päivi Vikstenin kanssa Raision Timalista.

Keskusteluissa mentorointia käytännössä tekevien yrityskummien kanssa oli ilmennyt tarve kehittää sekä omaa osaamista että organisaation toimintaa. Tutkin ensin muutaman koulutusorganisaation kanssa eri koulutuspolkuja, jotka olisi mahdollista toteuttaa ilman isoa rahallista panostusta. Raision Oppisopimustoimiston johtajan Markku Rantalan kanssa käydyissä keskusteluissa, joulukuussa 2014, tuli esille mahdollisuus Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Totesimme sen parhaiten yrityskummien toimintaan soveltuvaksi ja tammikuussa 2015 pääsimme aloittamaan kurssin suunnittelun. Lisäksi oli tiedossani Suomen Yrityskummien tekemä kartoitus kentän tarpeista. Tältä pohjalta valmennusta kehitettiin yhteistyössä Harri Mellerin ja Esko Valkealan kanssa.

Kurssille osallistui kaikkiaan 14 yrityskummia. Kiitokset Minna Järviselle, joka osaltaan auttoi tiedon levittämisessä. Oppisopimus soveltuu hyvin tämän tapaiseen valmennukseen, jonka fokuksessa on käytännön työ ja sen kehittäminen.

Tutkinto jakautuu kolmeen osaan ja tutkinnon perusteita vastaava osaaminen näytetään käytännössä. Tutkinnon perusteet on määritellyt Opetushallitus: 46/011/2010

1. Yritysneuvonnan toteuttaminen ja kehittäminen, joka pitää sisällään mm.
oman asiantuntijuuden hallinnan ja ammattitaidon kehittämisen, asiakassuhteen hoitamisen, viestinnän ja vuorovaikutuksen.
2. Yritysneuvonnan toimintaympäristön hyödyntäminen, jossa mm
viranomaistahojen ja palveluiden tunteminen, lakiasioita, asiakashallintajärjestelmät, verkostojen luominen ja ylläpito
3. Kehittämisprojekti, joka suuntautuu yhteen tutkinnon valinnaisista osista, jotka ovat
Neuvontapalvelujen kehittäminen
Verkostojen kehittäminen
Organisaation kehittäminen

Kurssi alkoi vihdoin 1.9.2015 orientaatio ja infotilaisuudella ravintola Koulussa, Turussa. 1,5 vuotta myöhemmin, tammikuussa 2017 meillä oli kurssin yhteenveto ja kehittämisajatusten kokoaminen matkalla Turku- Maarianhamina -Turku. Tämä reissu oli osallistujille omakustanteinen. Kokoonnuimme keskimäärin kerran kuussa päivän pituiseen seminaariin. Tapaamisia oli kaikkiaan kymmenen. Meillä oli mahdollisuus vierailla eri instituutioissa esim. Ely-keskuksessa, Turku ScienceParkissa ja tutustua viranomaistoimintaan. Saimme nauttia vieraanvaraisuudesta ja asiantuntevista esityksistä myös Osuuspankissa ja Nordessa Vierailevia ulkopuolisia asiantuntijoita ja luennoitsijoita kävi koulutuspäivillämme kaikkiaan 13 eri henkilöä mm. Petri Lehmuskoski Gorilla Ventures, prof Jukka-Pekka Puro Turun Yliopistosta, Markku Wuoti Yrittäjän kriisiavusta, Susanna Visuri Työterveyslaitokselta, prof. Jan Åke Törnroos Åbo Akademista. Lisäksi saimme jakaa omaa asiantuntemustamme ja kokemuksiamme eri alueilta. Koimme iloista yhteisöllisyyttä.

Päivien agendana oli mm pohdintaa roolistamme yritysneuvojina, yritysneuvonnan kehittäminen, brändi ja tarjooma, yrityskummin asiakaslupaus, verkoston ja organisaation kehittäminen, tutustuminen yritysneuvonnan toimijakenttään käytännössä, asiakkaan odotukset ja kohtaaminen, viestintä ja vuorovaikutus, liiketoimintaosaaminen neuvontatyössä , strategiatyö sekä tutustuminen muutaman PK yrittäjän toimintaan. Kaikki opiskelijat suorittavat Yritysneuvojan erikoisammattitukinnon ja tekivät aiheesta kehittämistyön.