040 5505 992

Yritysvalmennus

Tarjoan räätälöityä valmennusta PK-yrityksille esim.

  • Organisaation tehokkuuden lisäämiseen
  • Toimenkuvien selkeyttämiseen
  • Ajankäytön hallintaan
  • Työhyvinvointiin ja innostukseen
  • Tehokkaaseen johtoryhmän työskentelyyn
  • Ulkopuolista näkemystä kehittämisen eri vaiheisiin
  • Liiketoiminnan analyysia
  • Tavoitteiden asettamiseen ja niiden jalkauttamiseen
  • Myynnin kasvattamiseen
  • Esiintymiseen

 

Asiakaspalautetta: Vuoden 2017 aikana työtä on jatkettu etenemällä toimenkuvauksiin, jolloin tehty strategiatyö on jalkautettu yksittäisiin työntekijöihin, määritellen miten työtehtävät, vastuut ja valtuudet tukevat strategian toteutumista organisaatiossa. Toimenkuvien kautta joskus kaukaiselta ja vaikealta tuntuva strategia-käsite on saatu jokaiselle työntekijälle ymmärrettävään muotoon, ja jokapäiväiseen konkreettiseen työnsuorittamiseen.