040 5505 992

Yksilönohjaus

Yrittäjät ja esimiehet ovat usein yksin, vaikkakin hyvien joukkojensa johtajia. Henkilökohtaista ohjaustarvetta voi olla erilaisissa taloudellisissa kysymyksissä, perheen ja yrityselämän yhteensovittamisessa, ajan hallinnassa, jaksamisessa, työnjohdollisissa kysymyksissä, kommunikoinnissa, ideoiden ja ajatusten myynnissä, vakuuttavuudessa, esiintymistaidoissa jne. Mentorointia kaivataan myös urasuunnittelussa ja omien tavoitteiden selkeyttämisessä.

Olen ohjannut kymmeniä ekonomiopiskelijoita ja yrittäjiä uravalinnoissa. Tehtäväni ei ole kertoa mitä pitää tehdä vaan esittää oikeita kysymyksiä, joihin yhdessä löydämme ratkaisut.

 

Asiakaspalautetta: ”Sain Kirstiltä asiantuntevaa apua oman osaamiseni kehittämiseen. Hänen kattava kokemuksensa yritysmaailmasta, laaja kontaktiverkosto ja vilpitön halu auttaa ja innostaa ovat olleet minulle avuksi.”

Asiakaspalautetta: ”Kirstin kanssa on helppo tulla toimeen ja kysyä asioita vapaasti. Koen että yritystoimintani on kehittynyt näiden konsultaatioiden yhteydessä.”

Asiakaspalautetta: ”Kirsti on ohjeistanut minua ja nähnyt toiminnassani mahdollisuuksia, joita en itse aina ole tullut ajatelleeksikaan.”