040 5505 992

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen lähtee monipuolisesta nykytilan analyysista, jossa käymme yhdessä läpi yrityksen perustoiminnot taloudesta myyntiin ja markkinointiin ja kartoitamme resurssit.

Kehittämisessä keskitytään vahvuuksien edelleen parantamiseen, uusien mahdollisuuksien ja liiketoimintamallien löytämiseen sekä mahdollisten puutteiden korjaamiseen.

Yksi osa liiketoiminnan kehittämisessä voi olla esimerkiksi toimenkuvien selkeyttäminen ja organisaation osaamisen kehittäminen.

 

Asiakaspalautetta: ”Olen erittäin tyytyväinen Kirstin ammattitaitoon, neuvoihin ja avuliaisuuteen. Olen saanut tukea yritystoimintaani koskeviin isoihin päätöksiin sekä perusasioihin esim. budjetointiin ja vakuuttamiseen liittyviä neuvoja.”

Asiakaspalautetta: ”Olen saanut apua kokonaiskuvan rakentamisessa ja järkiperäistämisessä sekä talouspuolen hahmottamisessa, joka on minulle humanistina ollut haasteellista”

Asiakaspalautetta: ”Kirsti Toikka on kokenut liike-elämän ammattilainen, joka osaa nopeasti ja oivaltavasti analysoida yrityksen nykytilaa, ja tehdä hyviä kysymyksiä jotka saavat yrittäjän itsensä miettimään omaa tilannetta ja sitä mihin haluaa yritystoiminnallaan mennä. Keskustelut ovat auttaneet kehittämään toimintaa, keskittymään oleelliseen, ja viemään strategiaviestiä eteenpäin koko yrityksen henkilöstölle. Suosittelemme lämpimästi Kirsti Toikkaa ja ABC-Business Oy:ta vastaavanlaisiin projekteihin. ”